Benedek Elek: Húsvét ünnepén

Mi jut eszedbe a húsvétról?

Húsvét napja:
Benedek Elek: Húsvét ünnepén

Giling, galang, szól a harang,
Húzza három fehér galamb,
A negyedik bokrétával,
Templomba megy nannyókával,

Ó, de szépen szól a harang,
Szépen húzza három galamb,
Mintha húznák nannyókának,
S az ő drága galambjának.

Mennek, mennek, mendegélnek,
Napján húsvét ünnepének,
Addig mennek, mendegélnek,
Szépen a templomba érnek.

Nem szólnak már a harangok,
Hová lettek a galambok?
Mind a három égbe szárnyal,
Nagyanyóka imájával:

Uram, hallgasd meg imámat,
Tartsd meg az én unokámat,
Öreg szívem örömére,
Szent neved dicséretére!
Benedek Elek: Húsvét ünnepén

 

Húsvéti versek
Húsvéti versek