Húsvét feltámadás

Húsvét jelentése

Húsvét napja:Húsvét feltámadás

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.

Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.

És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak,

hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt.”

(Biblia, Mt, 28,5-7)*

Húsvét, a keresztények atyjának feltámadása

A legnagyobb keresztény ünnep a világon a több napon át tartó húsvét, mely Jézus Krisztus kereszthalála utáni feltámadásáról emlékszik meg. Nem véletlen tehát, hogy ilyen fontos helyet foglal el a hívők világában, hiszen jól tudják: kereszthalálával megváltotta az emberiséget bűneitől. És bár feltámadása nem szünteti meg szenvedéseinket, mégis: győzelem az elmúlás felett.

Húsvét feltámadás

Húsvét feltámadás – Jézus utolsó napjai, halála és feltámadása

A keresztény írások szerint Jézus a halála előtti vasárnapon érkezett meg Jeruzsálembe, ezt a napot hívják virágvasárnapnak. Ő tisztában volt eljövendő végzetével, ezért arra törekedett, hogy hátralevő idejét a lehető leghasznosabban töltse el.

Kedves tanítványaival töltött sok időt, elárulta nekik, mi fog történni. Nagycsütörtök estéjén velük együtt töltötte el vacsoráját, mely számára az utolsó volt földi léte alatt. Miután még reményt adott barátainak, együtt a Gecsemáné-kertbe mentek, ahol Jézust már várták, hogy elfogják. Júdás áruló csókjával megmutatta a katonáknak, kit vigyenek a főpap, Kalifás elé. Itt Jézus bátran kiállt messiási küldetése mellett, ezért istenkáromlással vádolták, és kereszthalálra ítélték. A halálba vezető út rengeteg szenvedéssel járt, majd a kereszten három órán át kellett várnia a megváltó halálra.

Ezután egy József nevű ember kikérte a testét, hogy illően eltemethesse. Ez már másnap, szombaton történt, és míg Jézus alászállt a holtak országába, nyugalmát Mária és Mária Magdolna őrizte.

Mikor a következő napon, húsvétvasárnap Mária Magdolna a sírhoz látogatott, meglepve tapasztalta, hogy a sír elé gördített követ elmozdították. Jézus teste pedig eltűnt a sírból.

Este azonban a lelke megjelent aggódó tanítványai előtt, és megnyugtatta őket: nem haragszik, amiért nem küzdöttek érette. Halálával pedig minket, embereket váltott meg bűneinktől.

 

Húsvét feltámadás – az egész világ újjáéledése

Húsvét, a feltámadás ünnepe tavasszal van. És az időszak egyúttal egy másik, egyetemesebb feltámadással hozza kapcsolatba ezt az eseményt. Ez pedig nem más, mint az egész világ, a természet újjáéledése. Ami olyannyira fontos volt az emberek számára már a kezdetektől fogva, hogy már az ősi időkben is megemlékeztek róla. Általában a tavaszi napéjegyenlőség napja környékén tartották. Ilyenkor a vigasságokkal a tavasz és a földi lét újjáéledésének isteneinek adóztak különféle áldozati ajándékokkal, hálájuk jeléül.

Ünnepeljük tehát a húsvétot akár hívőként, akár más értékrenddel, egy biztos: ebben az időszakban a feltámadás és újjászületés csodáját éltetjük.

* Utolsó megtekintés: 2020-02-11

 

Húsvéti feltámadás

Húsvéti SMS jókívánságok
Húsvéti versek, rövidek
Húsvéti képek
Húsvéti színezők, kifestők