A húsvét bibliai története

A húsvét története

Húsvét napja:A húsvét bibliai története

ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”

Lk 22,19

(Forrás*)

A húsvét, mint a keresztények talán legfontosabb ünnepe (a karácsony mellett), természetesen szoros kapcsolatban áll Jézus életével. Ám szemben a karácsonnyal, amikor konkrétan Krisztus születéséről és annak körülményeivel ismerkedünk meg, a húsvéti ünnep jóval összetettebb történet. Persze mondhatnánk, hogy megtalálható a Bibliában is, hiszen Jézus feltámadása áll az esemény középpontjában. De a húsvét ezen azért túlmutat, sokkal több mindenről szól.

A húsvét bibliai története – valójában nem is bibliai?

Egyes keresztény bibliamagyarázók érdekes módon konkrétan kijelentik, hogy „A húsvét története nem a Biblián alapul.”* Ők úgy látják, hogy a húsvét ünnepe elsősorban pogány hagyományokon nyugszik, és az ősi tavaszköszöntő ünnepekből eredeztethető. Az ünnep mai ünneplési módjai, azaz a jelenleg is hagyományban levő népszokások pedig végképpen eltávolodtak a keresztény hitvallástól és értékektől.

Ilyen módon tulajdonképpen azt állítják, hogy a húsvét egy pogány eredetű ünnep. Így aki valóban Istennek tetsző módon akar élni, az nem ünnepli a húsvétot.

Persze valójában a fenti kijelentés meglehetősen szélsőséges. A húsvét ünnepe igenis fontos a hívők számára, és aki megünnepli, attól még jó keresztény marad.

A húsvét bibliai története – értsük meg a húsvét ünnepének keresztény üzenetét

A hívők számára a húsvét elsősorban Jézus feltámadásának ünnepe. Ilyenkor megemlékeznek a Megváltó utolsó napjairól. Végigkísérik őt, a tanítványokkal közös vacsorától a szenvedésein át a haláláig egészen az ezt követő csodálatos feltámadásáig.

A húsvét bibliai története: Utolsó vacsora
A húsvét bibliai története: Utolsó vacsora

Ám ha jobban belegondolunk, több rétege is van a Jézus feltámadásában rejlő üzenetnek.

Az egyik tulajdonképpen maga a csoda, és az, hogy Krisztus helyettünk szenvedett, hogy megváltsa a földön élő összes ember bűnét. Ez már önmagában olyan nagy jelentőségű, hogy minden évben meg kell róla emlékeznünk.

A másik része ennél kicsit bonyolultabb. Egyrészt, utolsó napjain Jézus számos alkalommal figyelmeztette tanítványait arról, hogy mi fog történni. Többüknek megjósolta, hogyan fognak reagálni rá: elárulják mesterüket vagy éppen megtagadják. És a tanítványok ennek ellenére, hiába minden tiszteletük, pontosan a mondottak szerint cselekedtek. Vagyis míg a csoda nem történt meg, valójában, a szívük mélyén nem hittek vezetőjüknek, nem hittek Jézusban. De a csoda az emberek gyarlósága ellenére is bekövetkezett. Ez mutatja, mennyire szeret minket Jézus.

Az üzenet másik fele pedig Krisztus magatartásából eredeztethető. Ő ugyanis tudta előre, hogy mi fog történni vele. Ám ez sem tántorította vissza attól, hogy feláldozza magát értünk. Ahogyan az sem, hogy azt is tudta jól, senki nem fog kiállni érte és mellette. Azaz Jézus már akkor hitt bennünk, emberekben, amikor mi még nem hittünk benne mint istenben.

Mindezek miatt oly fontos tehát a húsvét bibliai történetének helyes értelmezése. Ha valóban megértjük, igenis fontos megünnepelni a húsvétot és azt, amit az jelképez. Abból pedig csak nem történhet nagy baj, ha egy kis vidámságot is csempészünk a magasztos elmélkedésbe. 🙂

* Utolsó megtekintés: 2020-02-24.

Húsvéti SMS jókívánságok
Húsvéti versek, rövidek
Húsvéti képek
Húsvéti színezők, kifestők